AL utvikling

NÅR du trenger veiledning/ coaching/ undervisning for grupper eller enkeltpersoner:
Myndigjorte medarbeidere –tilretteleggende ledelse;  to begreper som sammenfatter mye av målet med moderne ledelse og god personalpolitikk.

Styrken i dette knytter seg også til frigjøring av ressurser hos den enkelte og blir derfor en tilnærming for effektivitet og lønnsomhet.


 

Ny som leder, eller vil du bare utvikle ditt lederskap?

Å være leder byr på mange spennende oppgaver og utfordringer. En av de viktigste er å lede andre mot felles mål som gir bedriften de ønskede resultater.

Lyst på å bli tryggere i rollen?
Kanskje kan dette være det du trenger?

Vi tilbyr deg og bedriften et tredagers kurs i Lyngdal til en rimelig kostnad.

Les mer om kurset her

Coaching

alutvikling-01.png

Ved hjelp av coachingteknikker kan jeg hjelpe personalgrupper/ ledere/ andre enkeltpersoner til å klargjøre mål og mening samt styrke den kommunikative delen av samspillet. Jeg har hatt stor glede av å ta formelle utdanninger i veiledning og coaching tilsammen 90 stp. 

Jeg er også godkjent og tilknyttet Jan Spurkelands Relasjonsledelse Norge. Dette har jeg dels brukt i egen lederrolle, men også gjennom flere coachingoppdrag for enkeltpersoner og firmaer. Min tilnærming er ofte en blanding av undervisning/ teori og prosessjobbing.

 

Lederutvikling

alutvikling-02.png

Å være leder er en utsatt og ofte en ensom jobb. Det å kunne ha en profesjonell samtalepartner kan være det som gjør sitasjonen enklere og skaper flyt i organisasjonen og eget liv.

Samtalepartner

alutvikling-03.png

Enkeltpersoner kan ha behov for en samtalepartner i ulike faser i livet. Det kan gjelde karrierervalg eller bare at man trenger noen å reflektere sammen med. Min ubeskjedne påstand er at jeg kan være et godt valg for deg eller dine. Kontakt meg for uforpliktende samtale og “prøvetime” Referanse  oppgis på forespørsel.

Noen og enhver kan trenge en god samtalepartner. Enkelte ganger kan det være hensiktmessig at slik person har erfaring og kompetanse og ikke minst interesse i det å fremme gode samtaler. Det kan også være nyttig at jeg har svært lang erfaring i det som kan kalles vanskelige samtaler. 
Min formelle kompetanse som coach/ veileder kommer helt klart til nytte.

På en del områder kan jeg også fungere som en mentor. Se CV for aktuelle fagområder.
Ta kontakt for nærmere avklaring om dette kan være noe for deg og/eller dine.

 

Organisasjonsutvikling

alutvikling-04.png

Gjennom utdanning og praksis har jeg ervervet solid erfaring knyttet til organisasjonsutvikling. Jeg stiller gjerne denne kunnskapen til disposisjon.

Organisasjonsutvikling kan være en risikosport som skaper mye støy og dysfunksjon i organisasjonen. Men samtidig er utvikling langt å foretrekke fremfor mer dramatiske organisasjonsendringer. De fleste har lyst på å være deltakere i en lærende organisasjon- en organisasjon som evner å utvikle seg i tråd med endrede tider og forutsetninger. Jeg kan alene eller sammen med dyktige samarbeidspartnere bidra til gode prosesser og løsninger.

 

Om meg

Some description

Eget firma AL-utvikling siden 2000. I den første tiden ved siden av full jobb, men fra 2011 reduserte jeg kommunal jobbing til 60% og kunne trappe opp firmaet.

Rådgiver, Organisasjonsavdelingen Lyngdal kommune fra 01.01.08 til dd (fra 2011 i 60%) Arbeidsoppgaver:  personalsaker, ansettelser, organisasjonsutvikling, div planarbeid

Prosjektleder interkommunalt barnevern Lister Frikjøpt 50% H-07+ H-08. Lede utredningsarbeid og innsalg til 5 kommuner om fordelen med interkommunalt barnevern. Realisert 01.01.10

Prosessveileder/ kompetanseveileder NAV Vest-Agder Frikjøpt 20% fra H 07/ fra 01.03.09 10%. Til å begynne med fokus nye arbeidsmetoder for ansatte i NAV/ kommunikasjonstrening. Etter hvert fokus KVP (kvalifiseringsprogram). Veileder nettverk og veileder enkeltkontor.

Helse-og sosialsjef Lyngdal 1997-2008

Diverse oppdrag coaching private perioden 2003- 2012. Enkeltoppdrag samt oppdrag for folkeuniversitetet

Førstekonsulent hos Fylkesmannen i Vest-Agder 91-97. Ansvar for innføring HVPU-reform, nasjonalt handlingsprogram barnevern, konfliktrådsordningen + generell saksbehandling innen sosial- og barnevernlover

Annet arbeid innen lederfeltet og sosialsektor siden 1970.

Utdanning:
Jeg blir visst aldri lei av å lære mer, være i utvikling. Pt holder jeg på med sertifisering i bruk av verktøy knyttet til relasjonsledelse samt opplæring i faktaundersøkelse ( en metode knyttet til konfliktløsning) Fra tidligere har jeg følgende utdanninger

Veiledning og Coaching 60stp 

Prosjektledelse 

Videreutdanning i Veiledning 30 stp

Administrasjon og ledelse 60stp

Sosionom 180 stp

grunnfag psykologi 60 stp

samt diverse kurs av kortere og lengre varighet.

 

Kontakt

alutvikling-05.png

Jeg setter pris på om du kontakter meg for en spennende og uforpliktende samtale

Telefon 975 66 008

Mail arlervik@online.no

Org nr 969095955

Postadresse Austad, 4580 Lyngdal