Ny som leder, eller vil du bare utvikle ditt lederskap?

Lyst på å bli tryggere i rollen?
Kanskje kan dette være det du trenger?

Vi tilbyr deg og bedriften et tredagers kurs i Lyngdal til en rimelig kostnad.

Noen stikkord på hva som blir gjennomgått på kurset:

  • Mål og mening(the mission). Virksomhetens hensikt. Hva skal vi kjennes for?
  • Eierskap- hvordan skaper vi engasjement, medarbeiderskap.  Hvordan tilrettelegger vi for medarbeiderskap?
  • Betydningen av tillit og aksept.
  • Hvordan jobbe med mestring og motivasjon hos den enkelte og i arbeidsfellesskapet.
  • Hvordan lage gode team?
  • Hva er- og hvordan legg opp til coachende lederstil.
  • Hvordan er bedriftskulturen/ lagfølelsen? Hvordan styrke den?
  • Utviklingsorientert- Oppgaveorientert- Relasjonsorientert. Hva gir resultater? Balansen mellom struktur og kultur.
  • Hvordan gir vi rammebetingelser for mestring? Klargjøring av forventninger.
  • Hvordan fremme nærvær- forebygge sykefravær

Kurset vil gi dere en innføring i en rekke sentrale temaer for ledelse, men også mulighet for refleksjon over egen praksis.

For de som ønsker det vil det også bli gitt tilbud om oppfølging enten individuelt eller i gruppe/ ledernettverk etter kurset.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer spesielt godt for ledere og mellomledere, både førstegangsledere og ledere med flere års erfaring. Felles for alle er at de har ansvar for å få fram det beste i hver enkelt medarbeider og kan ha utbytte av å oppfriske kunnskap og få ny inspirasjon.

Alle deltakerne får boka “Ny som leder” skrevet av Mona Evjen samt Relasjonskompetanseav Jan Spurkeland. Samlet verdi kr. 650. Begge bøkene er verdifulle oppslagsbøker og bør finnes i lederens bokhylle

Oppstart:
Første samling torsdag 11. februar 2016.
Andre samling torsdag 3. mars.
Tredje samling torsdag 14. april.

Sted: Rosfjord strandhotell, møterom Rotaryrommet.
Tidspunkt: 09:00 15:00 alle tre dager
Pris pr. deltaker: kr. 6650 inklusiv litteratur
Påmelding: AL-utvikling v/ Arne Lervik arlervik@online.no

Eller BHT-SØR post@bhtsor.no

Påmeldingsfrist: 24.12.15

Eventuelle spørsmål kan rettes til samme mailadresse eller tlf. 97 56 60 08. Om ønskelig kan kurset også kjøres bedriftsinternt.men med minimum 4 deltakere. For mer informasjon om AL-utvikling ta kontakt eller sjekk www.AL- utvikling.no

VELKOMMEN SKAL DERE VÆRE