Om meg

Some description

Eget firma AL-utvikling siden 2000. I den første tiden ved siden av full jobb, men fra 2011 reduserte jeg kommunal jobbing til 60% og kunne trappe opp firmaet.

Rådgiver, Organisasjonsavdelingen Lyngdal kommune fra 01.01.08 til dd (fra 2011 i 60%) Arbeidsoppgaver:  personalsaker, ansettelser, organisasjonsutvikling, div planarbeid

Prosjektleder interkommunalt barnevern Lister Frikjøpt 50% H-07+ H-08. Lede utredningsarbeid og innsalg til 5 kommuner om fordelen med interkommunalt barnevern. Realisert 01.01.10

Prosessveileder/ kompetanseveileder NAV Vest-Agder Frikjøpt 20% fra H 07/ fra 01.03.09 10%. Til å begynne med fokus nye arbeidsmetoder for ansatte i NAV/ kommunikasjonstrening. Etter hvert fokus KVP (kvalifiseringsprogram). Veileder nettverk og veileder enkeltkontor.

Helse-og sosialsjef Lyngdal 1997-2008

Diverse oppdrag coaching private perioden 2003- 2012. Enkeltoppdrag samt oppdrag for folkeuniversitetet

Førstekonsulent hos Fylkesmannen i Vest-Agder 91-97. Ansvar for innføring HVPU-reform, nasjonalt handlingsprogram barnevern, konfliktrådsordningen + generell saksbehandling innen sosial- og barnevernlover

Annet arbeid innen lederfeltet og sosialsektor siden 1970.

Utdanning:
Jeg blir visst aldri lei av å lære mer, være i utvikling. Pt holder jeg på med sertifisering i bruk av verktøy knyttet til relasjonsledelse samt opplæring i faktaundersøkelse ( en metode knyttet til konfliktløsning) Fra tidligere har jeg følgende utdanninger

Veiledning og Coaching 60stp 

Prosjektledelse 

Videreutdanning i Veiledning 30 stp

Administrasjon og ledelse 60stp

Sosionom 180 stp

grunnfag psykologi 60 stp

samt diverse kurs av kortere og lengre varighet.